Turizmas


.

Knygų lentynėlė

Liaudiškų šokių
vakaronės

Puslapis kitomis kalbomis:

EN RU DE LV PL

 

Apie Lietuvos gamtos paveldo objektus

Spausdinti

Gamtos paminklo sąvoką pirmasis XIX a. pavartojo garsus vokiečių geografas ir keliautojas A. Humboltas. Lietuvoje vienas iš pirmųjų gamtos paminklais ėmė rūpintis prof. T. Ivanauskas. 1920 m. jis rašė apie senus drevėtus ąžuolus ir kitus medžius, kurie galėtų būti paskelbti gamtos paminklais. Be to, jis manė, kad gamtos paminklais galėtų būti akmenys, šaltiniai ir kiti objektai, turintys mokslinę, istorinę ir estetinę vertę.

Tačiau tik 1960 m. keli šimtai medžių buvo paskelbti gamtos paminklais. Vėlesniais metais gamtos paminklais buvo skelbiami medžiai, akmenys, šaltiniai, atodangos, ozai, parkai ir kt. 1985-1987 metais visi paminklai buvo suskirstyti į respublikinės ir vietinės reikšmės. 1993 m. priėmus Saugomų teritorijų įstatymą, valstybės ir savivaldybių saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai tapo respublikinės ir vietinės reikšmės gamtos paminklų atitikmenimis. 1999 m. lapkričio mėn. 3 d aplinkos ministro įsakymu patvirtintas valstybės saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų sąrašas. Vertingiausius objektus LR Vyriausybė 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbė gamtos paminklais.

2001 m. gruodžio 4 d. priėmus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymą, saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai tapo saugomais gamtos paveldo objektais. 2002 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2005, Nr. 71-2566) patvirtintas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas, tikslinamas kiekvienais metais (aktuali redakcija: 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. D1-309 „Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2008, Nr. 67-2539).

Gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas ir gamtos paveldo objektų nuostatai.

Pagal Saugomų teritorijų kadastro, kurį tvarko VSTT prie Aplinkos ministerijos kadastro skyrius, duomenis 2008 m. spalio mėn. 1 d. Lietuvoje buvo 497 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (159 iš jų paskelbti gamtos paminklais).

  Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai Iš jų gamtos paminklai
Geologiniai (akmenys, atodangos, įgriuvos) 154 72
Botaniniai (medžiai, jų grupės, augavietės, dendrologinę vertę turintys parkai) 255 28
Geomorfologiniai (daubos, griovos, gūbriai, kopos, ozai ir kitos reljefo formos) 32 28
Hidrogeologiniai (šaltiniai) 34 19
Hidrografiniai (ežerai, pusiasaliai, ragai, rėvos, salos) 22 12
Iš viso: 497 159

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-19 nutarimu Nr. 56 „Dėl savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 9-335) patvirtintas savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašas, kuriuo reikia vadovautis, skelbiant saugomais gamtos paveldo objektus.

Daugumos geologinių, geomorfologinių ir hidrogeologinių gamtos paveldo objektų aprašymą galite rasti Lietuvos geologijos tarnybos svetainėje 193.219.89.244/Scripts/hsrun.exe/hahtserver2/MapXtreme/GEOLIS_public/MapXtreme.htx;start=auditas.

Didžiausia problema - botaninių gamtos paveldo objektų, medžių, išsaugojimas. Tinkama priežiūra medžių amžių gali prailginti, o nemokšiškas genėjimas sutrumpinti. Todėl siūlome susipažinti su pagrindiniais želdinių priežiūros principais.

 

/ Informacijos šaltinis: www.vstt.lt /

 

Komentuoti
Vardas:
Komentaras:

Saugos kodas:* Code
Dar vienas saugos klausimas:* Kuri raidė svetainės pavadinime paveiksliukas kartojasi daugiausia kartų?
Komentarai
RSS komentarai
 
Nuotykių maratonasAutostop.ltDviratis.lt
 

Kelionės

  Kultūrinis turizmas


   Daugiau kultūros

   Pasidalinkite info

   Bookmark and Share

   Reklamėlė

   Skrydis parasparniu
   Bicsport
   Zaliuju Turistu baidariu nuoma
   expedicija.lt
   MontisMagia.lt
   Irklakojis
   PailsekLietuvoje.lt
   Sportas ir mada expedition.lt
   ViskasTurizmui.lt 120
   ZaliejiTuristai.lt
   robinzonada.lt
   Armijai ir civiliams aic.lt
   Ditma.lt
   MusuPaveldas.lt
   keliones_ir_pramogos

   Juokelis

   Parašiutininkai jau ruošiasi lipti į lėktuvą, bet vienas iš jų atsisako, pareikšdamas instruktoriui:
   - Man šiąnakt mama prisisapnavo, ji sakė, kad mano parašiutas neišsiskleis...
   Instruktorius pasipiktina:
   - Kas per nesąmonės! Imk mano parašiutą, duok man saviškį ir nepasakok man pasakų!!!
   Apsikeičia jie parašiutais, sulipa į lėktuvą, tas pakyla, visi iššoka. Prietaringasis parašiutininkas irgi. Jo parašiutas be problemų išsiskleidžia, jis iš lėto leidžiasi žemyn,
   tik staiga pro jį, šaukdamas pralekia instruktorius:
   - Aaaa!!! Slėpkis tu su savo motina ir tokiais sapnais!!!...