Turizmas


.

Liaudiškų šokių
vakaronės

Puslapis kitomis kalbomis:

EN RU DE LV PL

 

Apie Lietuvos gamtos paveldo objektus

Spausdinti

Gamtos paminklo sąvoką pirmasis XIX a. pavartojo garsus vokiečių geografas ir keliautojas A. Humboltas. Lietuvoje vienas iš pirmųjų gamtos paminklais ėmė rūpintis prof. T. Ivanauskas. 1920 m. jis rašė apie senus drevėtus ąžuolus ir kitus medžius, kurie galėtų būti paskelbti gamtos paminklais. Be to, jis manė, kad gamtos paminklais galėtų būti akmenys, šaltiniai ir kiti objektai, turintys mokslinę, istorinę ir estetinę vertę.

Tačiau tik 1960 m. keli šimtai medžių buvo paskelbti gamtos paminklais. Vėlesniais metais gamtos paminklais buvo skelbiami medžiai, akmenys, šaltiniai, atodangos, ozai, parkai ir kt. 1985-1987 metais visi paminklai buvo suskirstyti į respublikinės ir vietinės reikšmės. 1993 m. priėmus Saugomų teritorijų įstatymą, valstybės ir savivaldybių saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai tapo respublikinės ir vietinės reikšmės gamtos paminklų atitikmenimis. 1999 m. lapkričio mėn. 3 d aplinkos ministro įsakymu patvirtintas valstybės saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų sąrašas. Vertingiausius objektus LR Vyriausybė 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbė gamtos paminklais.

2001 m. gruodžio 4 d. priėmus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymą, saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai tapo saugomais gamtos paveldo objektais. 2002 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2005, Nr. 71-2566) patvirtintas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas, tikslinamas kiekvienais metais (aktuali redakcija: 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. D1-309 „Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2008, Nr. 67-2539).

Gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas ir gamtos paveldo objektų nuostatai.

Pagal Saugomų teritorijų kadastro, kurį tvarko VSTT prie Aplinkos ministerijos kadastro skyrius, duomenis 2008 m. spalio mėn. 1 d. Lietuvoje buvo 497 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (159 iš jų paskelbti gamtos paminklais).

  Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai Iš jų gamtos paminklai
Geologiniai (akmenys, atodangos, įgriuvos) 154 72
Botaniniai (medžiai, jų grupės, augavietės, dendrologinę vertę turintys parkai) 255 28
Geomorfologiniai (daubos, griovos, gūbriai, kopos, ozai ir kitos reljefo formos) 32 28
Hidrogeologiniai (šaltiniai) 34 19
Hidrografiniai (ežerai, pusiasaliai, ragai, rėvos, salos) 22 12
Iš viso: 497 159

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-19 nutarimu Nr. 56 „Dėl savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 9-335) patvirtintas savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašas, kuriuo reikia vadovautis, skelbiant saugomais gamtos paveldo objektus.

Daugumos geologinių, geomorfologinių ir hidrogeologinių gamtos paveldo objektų aprašymą galite rasti Lietuvos geologijos tarnybos svetainėje 193.219.89.244/Scripts/hsrun.exe/hahtserver2/MapXtreme/GEOLIS_public/MapXtreme.htx;start=auditas.

Didžiausia problema - botaninių gamtos paveldo objektų, medžių, išsaugojimas. Tinkama priežiūra medžių amžių gali prailginti, o nemokšiškas genėjimas sutrumpinti. Todėl siūlome susipažinti su pagrindiniais želdinių priežiūros principais.

 

/ Informacijos šaltinis: www.vstt.lt /

 

 
 
 

Pasidalinkite info

Bookmark and Share

Reklamėlė

LTV.lt
Ditma.lt
robinzonada.lt
ViskasTurizmui.lt 120
Armijai ir civiliams aic.lt
 

Juokelis

- Tai apgaulė! – sako turistas viešbučio administratoriui.
- Jūsų viešbutis vadinasi “ Ant kranto”, o iki jūros – 10 kilometrų!
- Nesijaudinkite, pone. Kaimyno viešbutis vadinasi  “Madagaskaras’, o iki jo – 15 tūkstančių kilometrų.
 

Knygų lentynėlė