Turizmas


.

Liaudiškų šokių
vakaronės

Puslapis kitomis kalbomis:

EN RU DE LV PL

 

Arlaviškių kadagyne nusidrieks naujas pėsčiųjų takas

Spausdinti

Kauno marių regioninio parko direkcija, įgyvendinama projektą “Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)”, tvarko “Natura 2000″ teritoriją - Arlaviškių kadagyną . Projektas finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos lėšomis.

 

Arlaviškių botaniniame draustinyje pradėtas įrengti 1,3 km pažintinis pėsčiųjų takas, pritaikytas neįgaliesiems (numatyta įrengti 501 m lentinio tako, gruntinius laiptus šlaite, 6 informacinius ir 1 teminį stendus bei nukreipiančiąsias rodykles), 5 ha plote atlikti gamtotvarkiniai darbai - miško retmių kirtimai, retinimai ir svetimžemių augalų kirtimai. Darbus vykdo UAB “Rekreacinė statyba”.

1992 metais įkūrus Kauno marių regioninį parką, dėl unikalaus kadagių slėnio ir turtingos aplinkinių teritorijų gamtinės įvairovės buvo įsteigtas Arlaviškių botaninis draustinis. 2004 metais įsteigta Arlaviškių kadagyno Natura 2000 teritorija.

Natura 2000 - tai europinės svarbos saugomų teritorijų ekologinis tinklas, skirtas išsaugoti visos Europos mastu retas ar nykstančias gyvūnų bei augalų rūšis ir gamtines buveines ateities kartoms.

Arlaviškių botaniniame draustinyje išskirtos kadagyno, šaltinių su besiformuojančiais tufais, stepinių pievų buveinės. Kadagynas taip pat patenka į paukščių apsaugai svarbios Kauno marių teritorijos ribas.

Siekiant užtikrinti stabilią buveinių būklę, sudarytas gamtotvarkos planas, pagal kurį numatyta išnaikinti visas svetimžemių medžių ir krūmų rūšis ir sudaryti kuo geresnes sąlygas retiems augalams ir kadagiams augti. Įgyvendinamas projektas padės pasiekti gamtotvarkos tikslų.


 

/ Informacijos šaltinis: www.kaunomarios.lt /
 

 
 
 

Pasidalinkite info

Bookmark and Share

Reklamėlė

LTV.lt
Ditma.lt
robinzonada.lt
ViskasTurizmui.lt 120
Armijai ir civiliams aic.lt
 

Juokelis

Leidžiasi į aerouostą lėktuvas. Lakūnai šnekasi tarpusavyje:
-Žiūrėk, kokia pas juos nusileidimo juosta trumpa!
-Bet, tu pažiūrėk, kokia plati!!!
 

Knygų lentynėlė