Turizmas


.

Liaudiškų šokių
vakaronės

Puslapis kitomis kalbomis:

EN RU DE LV PL

 

Komisija siūlo pradėti Europos paveldo ženklo iniciatyvą

Spausdinti

Europos Komisija paskelbė ketinanti visoje ES įgyvendinti Europos paveldo ženklo iniciatyvą. Ja siekiama viešinti Europos integracijai, vertybėms, istorijai svarbias paveldo vietas. Siūlomas sprendimas pradėti Europos paveldo ženklo iniciatyvą bus pateiktas ES Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui. Jiems pritarus, sprendimas galėtų įsigalioti 2011 m. ar 2012 m.

„Esu įsitikinusi, kad Europos paveldo ženklas padės skleisti visuomenei informaciją apie mūsų bendrą, nors ir nevienalytį, kultūros paveldą, skatinti kultūrinį turizmą ir kultūrų dialogą“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Komisijos pasiūlymas grindžiamas 2006 m. pradėtu tarpvyriausybiniu projektu, kuriame dalyvavo 17 valstybių narių.Iniciatyvą vykdant Europos Sąjungos lygmeniu, Europos paveldo ženklas taptų patikimesnis, populiaresnis, prestižiškesnis.

Vykdant tarpvyriausybinį projektą ženklas suteiktas pačių valstybių narių pasirinktoms 64 paveldo vietoms (žr. pridedamą sąrašą). Tai, pavyzdžiui, Prancūzijos politiko ir vieno iš ES įkūrėjų Robert'o Schumano namas Scy-Chazelles (Lotaringija) ar Gdansko laivų statyklų, kuriose įkurta pirmoji nepriklausoma Lenkijos profesinė sąjunga Solidarność, inicijavusi įvykius, kurių rezultatas – galiausiai po šaltojo karo suvienytas žemynas.

Pagal naująją iniciatyvą visos 27 valstybės narės galėtų kasmet atrinkti po dvi paveldo vietas, kurioms galėtų būti suteiktas Europos paveldo ženklas.Valstybių narių pasiūlytas vietas vertintų ir ne daugiau kaip vieną kiekvienos valstybės narės paveldo vietą atrinktų nepriklausomų ekspertų grupė.Iniciatyvoje būtų dalyvaujama savanoriškai.

Didžiausi Europos paveldo ženklo teikimo iniciatyvos teikiami privalumai bus:
- naujos galimybės gauti žinių apie Europos kultūros paveldą ir demokratines vertybes, kuriomis grindžiama Europos istorija ir integracija;
- didesnis informuotumas apie Europos kultūrinį turizmą, kuris teikia ekonominės naudos;
- aiškūs ir skaidrūs atrankos kriterijai, taikomi dalyvaujančioms valstybėms narėms;
- tinkama atrankos ir stebėsenos tvarka, padėsianti užtikrinti, kad paveldo ženklas būtų suteikiamas tik toms vietoms, kurios jo vertos.

Europos paveldo ženklo teikimo iniciatyva skiriasi nuo kitų kultūros paveldo iniciatyvų, kaip antai UNESCO pasaulio paveldo sąrašas ir Europos Tarybos projektai „Europos kultūros keliai“, nes pagal ją:
- ženklas suteikiamas tik itin svarbų vaidmenį Europos Sąjungos istorijoje atlikusioms vietoms;
- paveldo vietos atrenkamos pagal savo simbolinę reikšmę Europai, o ne pagal grožį ar architektūros kokybę;
- pabrėžiamas visuomenės (ypač jaunimo) švietimo aspektas.


/ Informacijos šaltinis: www.europosistorijos.lt /

 
 
 

Pasidalinkite info

Bookmark and Share

Reklamėlė

LTV.lt
Armijai ir civiliams aic.lt
robinzonada.lt
ViskasTurizmui.lt 120
Ditma.lt
 

Juokelis

Du turistai prie senos bažnyčios.
Vienas sako kitam:
- Tu apžiūrėk bažnyčią iš išorės, o aš – iš vidaus. Taip bus greičiau.
 

Knygų lentynėlė