Gelbėkime Belovežo girią – paskutinį pirmykštį mišką Europoje!

Gamtininkų klubas Orni rašo: "Neseniai Vroclavo universiteto profesorius habilituotas daktaras Tomasz Wesołowski atsiuntė pagalbos prašymą ir paprašė apie jį informuoti kuo platesnį ratą gamtai neabejingų žmonių. Kolegos lenkai prašo pagalbos gelbstint ir išsaugojant visiems jums puikiai žinomą Belovežo girią - paskutinį pirmykštį mišką Europoje." Neseniai Vroclavo universiteto profesorius habilituotas daktaras Tomasz Wesołowski atsiuntė pagalbos prašymą ir paprašė apie jį informuoti kuo platesnį ratą gamtai neabejingų žmonių. Kolegos lenkai prašo pagalbos gelbstint ir išsaugojant visiems jums puikiai žinomą Belovežo girią - paskutinį pirmykštį mišką Europoje.

Ant Lenkijos ir Baltarusijos sienos stūksanti Belovežo giria yra vienintelė vieta Europoje, kurioje iki šių dienų yra išlikę pirmykščių miškų fragmentai. Tai paskutinė vieta, kurioje dar galima surasti priešistoriniais laikais dalį Europos dengusių miškų likučius. Čia vis dar gyvena nemažai kituose miškuose jau išnykusių gyvūnų rūšių. Natūralios kilmės miško fragmentai jau tapo savotišku gyvu muziejumi, langu į praeitį, pro kurį galime stebėti kaip gyvuoja miškas be žmogaus įsikišimo. Jei ir toliau norime save laikyti Homo sapiens (protinguoju žmogumi), šių išskirtinių vertybių išsaugojimas turi būti mūsų svarbiausiu prioritetu.

Nuo XVI amžiaus iki XX amžiaus pradžios Belovežo giria buvo saugojama kaip karalių ir carų medžioklės vietos. Ir tik Pirmojo pasaulinio karo metu girioje prasidėjo pirmieji pramoniniai kirtimai. Po Antrojo pasaulinio karo Belovežo giria buvo padalinta tarp Baltarusijos ir Lenkijos. Baltarusijai likusioje girios dalyje augantys medžiai buvo mažiau vertingi, bet ir tai, Baltarusijai atgavus nepriklausomybę, visa baltarusiškoji girios dalis buvo paskelbta nacionaliniu parku. Lenkijai likusioje dalyje, išskyrus tik maždaug 6% visos girios užimančią Belovežo nacionalinio parko teritoriją, medžiai ir toliau yra kertami. Ir ši 90 metų trunkanti miško eksploatacija jau turi dramatiškai neigiamą įtaką Belovežo giriai. Per tą laiką didesnė dalis natūraliu mišku apaugusių plotų buvo iškirsta ir užsodinta vienaamžėmis monokultūromis, dažniausiai spygliuočiais medžiais. Natūralaus miško fragmentų girioje sumažėjo iki kiek daugiau nei 20%. Tačiau nežiūrint į įvestus kirtimų apribojimus, šių natūralių medynų likučių eksploatacija ir toliau tęsiasi. Jeigu tai nebus tuoj pat sustabdyta, praktiškai visi natūralaus miško fragmentai bus sunaikinti per artimiausius metus ir paskutinis pirmykštis Europos miškas taps istorija.

Jau aštuoniolika metų tęsiasi Belovežo girios naikinimo sustabdymo kampanija, kuria siekiama visiškai uždrausti girios kirtimą ir išplėsti Belovežo nacionalinio parko teritoriją taip, kad ji apimtų visą Lenkijos teritorijoje esančios Belovežo girios dalį. Tačiau iki šiol ši kampanija pasiekė tik ribotos sėkmės - 1996 metais buvo padidinta Belovežo nacionalinio parko teritorija, tačiau ji vis dar apima tik apie 18% visos Lenkijai priklausančios girios dalies. Ir nors visos gamtos apsaugos organizacijos vienbalsiai pabrėžia būtinybę nedelsiant imtis visos Belovežo girios teritorijos apsaugos, ir nors tūkstančiai Lenkijos gyventojų jau išsiuntė protesto laiškus aukščiausiai Lenkijos valdžiai, visa tai liko be atsako. O miškų administracija, su Aplinkos ministerijos palaiminimu, pratęsė kirtimus ir dviejų - trijų šimtų metų medžiai ir toliau virsta lentomis.

Ko reikia norint išgelbėti Belovežo girią ir išsaugoti jos reikšmę? Pirmiausia, reikia sustabdyti visus kirtimus dar išlikusiuose pirmykščio natūralios kilmės miško fragmentuose. Antra, visos Lenkijos teritorijoje esančios Belovežo girios dalies apsauga paskelbiant aukščiausia Lenkijos įstatymuose numatyta forma - nacionaliniu parku. Vieninteliai leistini girios teritorijoje vykdomi žmogaus darbai turi būti skirti gamtos apsaugai.

Todėl Vroclavo universiteto profesorius habilituotas daktaras Tomasz Wesołowski kreipiasi į visus gamtai neabejingus žmones su šiuo prašymu:

Šis prašymas parašytas lenkiškai, todėl jį išvertėme. Informaciją anglų kalba galite pasiskaityti svetainėje www.orni.lt.

Gelbėkime Belovežo girią - paskutinį pirmykštį mišką Europoje!

Paskutiniai pirmykščio miško fragmentai Europoje yra išlikę tik Belovežo girioje. Tačiau, nekreipiant dėmesio į visas iki šiol įdėtas pastangas stiprinti jos apsaugos statusą, ji ir toliau yra kertama, šimtamečiai medžiai paverčiami lentomis. Netinkama šio unikalaus miško apsauga daro Lenkijai gėdą visos Europos akyse. Naujai paskirtas Aplinkos ministras prof. Maciej Nowicki deklaruoja sieksiantis visos Lenkijos teritorijoje esančios Belovežo girios apsaugos, tačiau vieno ministro noro neužtenka kovai su stipriomis ir įtakingomis miškų kirtimu suinteresuotomis grupėmis. Mes turime padėti Lenkijos valdžiai priimti teisingą sprendimą, informuoti politikus, kad tolimesnis girios kirtimas yra nepriimtinas, parodyti, kad siekiame neatidėliotinos visos Belovežo girios tinkamos apsaugos.

Kreipiamės į Jus su prašymu padėti įveikti pramoninkų spaudimą politikams ir pastarieji galėtų pasirūpinti tinkama Belovežo girios apsauga. Mes prašome paštu (būtent paštu, o ne elektroninio laiško forma) išsiųsti Premjerui skirtą Jūsų bei Jūsų kolegų pasirašytą laišką, kurį rasite svetainėje www.orni.lt. Taip pat prašome jo kopijas išsiųsti dar keliems kitiems politikams, kurių adresai yra svetainėje www.orni.lt

Taip pat prašome apie šį kreipimąsi informuoti kuo daugiau žmonių.

Informaciją apie Belovežo girios apsaugos kampaniją galima surasti adresu http://puszcza_bialowieska.republika.pl/index.html/ Informacijos šaltinis: www.orni.lt /