Napoleono kepurė

Ar žinote, kur yra Europos centras keliaujant iš Paryžiaus į Maskvą? Netoli Gižų, prie vingiuoto Rausvės upelio, įtekančio į Gižų Rūdos ežerą. Važiuojant iš Marijampolės Vilkaviškio link, vos pravažiavus Gižų sankryžą ir kairėje kelio pusėje esančią benzino kolonėlę, dešinėje kelio pusėje atkreipkite dėmesį į kalnelį, kurio viršūnėje auga alyvos krūmas ir šiuo metu skleidžia kvapnius žiedus. Nepastebėti neįmanoma, nes jo šlaitai dabar gražiai išryškinti iškirtus krūmokšnius. Stabtelkite nors minutei ir papasakokite savo vaikams ar svečiams šią legendą...

Napoleono kepurė

Didysis Europos užkariautojas Napoleonas Bonapartas 1812 metais birželio 19-24 dienomis su savo gvardija įsikūrė Vilkaviškio dvare. Keturias dienas vilkaviškiečiai kepė duoną jo kariams. Čia Napoleonas išleido įsakymą įrengti karo ligoninę ir pasirašė kreipimąsi į karius, pradėdamas žygį į Rusiją: „Kareiviai! Antras Lenkijos karas prasidėjo... Tad žygiuokime į priekį ir perženkime Nemuną, nusineškime karą į josios teritoriją... O taika, kurią mes padarysime, atneš garantiją ir užbaigs tą liūdną įtaką, kurią Rusija turėjo jau penkiasdešimt metų visiems Europos įvykiams“.

Palikęs Vilkaviškio dvarą, Napoleonas 1812 m. birželio 24 d. pasuko savo armiją į Kauną.

Legenda pasakoja, kad Napoleonas jojo Marijampolės link. Pakilęs vėjo šuoras nubloškė karvedžio kepurę šalikelėn. Šaunūs prancūzų kariai ją sugriebė, tačiau išdidusis karvedys sustojo ir, pažvelgęs į žemėlapį, įsakė kariams ant vieškelio krašto palaidoti jo kepurę. Žemės kareiviai sėmė šalmais. Taip išaugo kalnelis, žymintis kelio vidurį tarp Paryžiaus ir Maskvos...

Vėliau kažkas kalno viršūnėje pasodino alyvų krūmelį. Sovietmečiu prie Napoleono kepurės kalvos slapčia buvo statomi kryžiai.

Autorius Antanas Žilinskas. Nuotrauka Daivos Klimavičienės – Napoleono karių supiltas kalnelis prie Marijampolės - Vilkaviškio kelio.

/ Infromacijos šaltinis: www.suduvosgidas.lt /