Kauno rajonas laukia turistų

Lapkričio 14 d. Zalensų sodyboje susirinko gausus turizmu besiverčiančių ir juo besidominčių žmonių būrys. Čia vyko forumas-diskusija „Turizmo galimybės Kauno rajone“. Diskusijoje tarp valdžios ir turizmo atstovų buvo keliami klausimai, kaip aktyviau ir profesionaliau plėtoti turizmą Kauno rajone, aptartos galimybės, tartasi dėl kempingo vietos, informacijos sklaidos, dalyvavimo parodose ir bendradarbiavimo dėl vieno tikslo – kokybiškų paslaugų teikimo.
Forume dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, jo pavaduotoja Nijolė Kliučienė. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) prezidentė Regina Sirusienė, rajono bendrojo plano dalies apie turizmą rengėjas prof. Vladas Stauskas, rajono seniūnai, kaimo turizmo atstovai sutarė organizuodami kitą diskusiją kviesti ir Kauno miesto atstovus, nes neretai turizmo projektai ir vizijos siejasi, todėl kartu galima nuveikti daugiau.

Turizmo forumo-diskusijoje buvo kalbama apie vandens turizmo plėtrą. Daugiausiai diskusijų kilo dėl Nemuno turistinėje trasoje įrengtų prieplaukų Vilkijoje ir Zapyškyje. Anot laivų „Nemunas“ ir „Algirdas“ kapitono I. R. Mažuknos, šios prieplaukos buvo statomos pagal suomių fiordiniams krantams pritaikytą projektą, todėl Lietuvoje jis nelabai nepasiteisino. Meras V. Makūnas priminė, kad pagal bendrą Šakių, Alytaus ir Kauno rajono projektą „Mobiliųjų prieplaukų statyba plėtojant Nemuno turistinę trasą“, finansuojamą iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos specialiosios investicijų skatinimo programos, iki 2009 m. bus įrengtos kilnojamosios prieplaukos Raudondvaryje ir Kulautuvoje. „Nežinau, kiek galima pakeisti prieplaukų projektą, bet dėsime visas pastangas, kad prieplaukos Raudondvaryje ir Kulautuvoje būtų kuo labiau pritaikytos Nemuno krantams“, – sakė V. Makūnas. Forumo-diskusijos dalyviai ieškojo būdų, kaip sudaryti palankias sąlygas plėtoti keleivių aptarnavimo infrastruktūrą prie prieplaukų.

Planuojama, kad per rajono teritoriją Nevėžio kairiuoju ir Nemuno dešiniuoju krantu nusidrieks nacionalinės dviračių turizmo trasos. „Dviračių takai – puikus sprendimas aktyvinti bevariklio transporto turizmą. Miesto žmonės puikiai praleistų laiką po darbų dviračiais aplankytų gražiausius Kauno rajono gamtos kampelius, kultūros objektus, užsukę į kaimo turizmo sodybas pailsėtų nuo miesto triukšmo“, – sakė LKTA prezidentė R. Sirusienė. Dėl šių priežasčių, anot R. Sirusienė, kaimo turizmo sodybų tinklą tikslinga plėsti gamtos prieglobstyje netoli miestų.

„Rajone daugėja kaimo turizmo paslaugų teikėjų. Šiuo metu Kauno rajone užregistruotos 24 kaimo turizmo paslaugas teikiančios sodybos. Pernai buvo užregistruotos 2 naujos kaimo turizmo sodybos, šiemet – 6. Daugiausia kaimo turizmo sodybų – Zapyškio, Kulautuvos, Ringaudų, Raudondvario, Vilkijos apylinkių seniūnijose. Vadinasi, Kauno rajonas puikiai tinka plėtoti kaimo turizmą“, – sakė V. Makūnas. LKTA prezidentė R. Sirusienė teigė, kad norint išplėtoti tvirtą kaimo turizmo sodybų tinklą, reikia Kauno regiono turizmo informacijos centro pagalbos. „Mums reikia kvalifikuotų žmonių pagalbos ir patarimų, kokią ir kokiu būdu platinti informaciją apie savo veiklą. Norėtume, kad mums tinkamai atstovautų ne tik parodose Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – sakė Ringaudų seniūnijos kaimo turizmo sodybos „Nemuno turas“ šeimininkas Jurgis Žabaliūnas. Forume sutarta dėl glaudesnio Kauno regiono TIC ir Lietuvos kaimo turizmo asociacijos bendradarbiavimo.

Pranešimą apie turizmo ir rekreacijos plėtrą Kauno rajone skaitė prof. V. Stauskas ir KTU Statybos ir architektūros katedros architektė Urtė Platakytė. Anot prof. V. Stausko, rajone turizmo ir rekreacijos plėtrai yra palankios 5 zonos: Karmėlavos–Lapių, Kauno marių, Raudondvario–Babtų, Vilkijos–Kulautuvos ir Kačerginės. „Šios vietovės nedaug nutolusios nuo pagrindinių miestų, kelių ir viešojo transporto maršrutų yra lengvai pasiekiamos, jose yra visi reikalingai turizmui plėtoti gamtiniai ištekliai“, – teigė prof. V. Stauskas. „Pagal rajono bendrąjį planą prie Arlaviškių yra tinkama vieta steigti jachtklubą. Rajone labai trūksta kempingo atvykstantiems turistams. Jam įsteigti palankios sąlygos yra Kulautuvoje šalia būsimos kilnojamosios prieplaukos. Kempingas galėtų atsirasti Vilkijoje, Kačerginėje, netoli Kauno marių. Ekonominės klasės viešbučiui būtų tikslingiausia atsirasti Raudondvaryje, Vilkijoje, Kačerginėje, Kulautuvoje“, – teigė architektė U. Platakytė.

Kauno marių regiono parko direktorė Nijolė Eidukaitienė teigė, kad prieplaukas ir kempingą Kauno marių pakrantėse galima planuoti tik specialiose zonose. „Yra išskiriamos zonos, kur galima statyti ir kur negalima. Kempingas turėtų būti statomas rekreacinėje urbanizuojamoje zonoje, o ne ten, kur sugalvota. Toje pačioje vietoje reikėtų statyti ir prieplauką“, – teigė N. Eidukaitienė.

„Kauno rajonas turistus gali patraukti gamtos ir kultūros paveldo objektais. Džiugu, kad prof. V. Stauskas ir architektė U. Platakytė savo pranešime mums taip aiškiai pristatė rajono turizmo plėtros galimybes. Tai tik patvirtina, kad einame tinkame linkme. Keletą kultūros paveldo objektų – Raudondvario dvaro sodybą, Kačiūniškio dvarą pagal rengiamus projektus žadame atnaujinti, pritaikyti turizmo reikmėms“, – sakė V. Makūnas.

Daug pasiūlymų ir idėjų pateikė seniūnai. Meras patikino, kad visi siūlymai bus apsvarstyti. Šio forumo-diskusijos metu buvo apdovanoti labiausiai prisidedantys prie turizmo skatinimo Kauno rajone. V. Makūnas ir jo pavaduotoja N. Kliučienė įteikė padėkas kaimo turizmo sodybų šeimininkams: Audai Margaritai Peimienei iš Zapyškio seniūnijos, Virgilijui Adomoniui iš Raudondvario seniūnijos, Vilijai Sedleckienei iš Zapyškio seniūnijos, Ritai ir Remigijui Bernatoniams iš Kulautuvos.

2007-11-16

/Informacijos šaltinis: Kauno rajono savivaldybės Ryšių su visuomene tarnyba/