Saugomose teritorijose siūloma statyti tradicinius pastatus

Informacinis pranešimas 2011 m. spalio 27 d.

Lietuvos regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų, pastatų elementų katalogo parengimas ir pristatymas saugomose teritorijose“. Bus parengti penki Lietuvos regionams būdingos tradicinės architektūros katalogai. Siekiama, kad nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose daugiau būtų statoma tradicinių sodybų.

Projektas skirtas norintiems pasistatyti ar rekonstruoti sodybas Vakarų Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionuose. Katalogai bus naudingi visiems,besidomintiems etnografiniais Lietuvos regionais bei tradicine architektūra.

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM direktorės Rūtos Baškytės, siekiame informuoti visuomenę apie Lietuvos tradicinę architektūrą, atskleisti jos privalumus, prisidėti prie jos išsaugojimo, sklaidos, taip pat suteikti žinių visiems norintiems saugomose teritorijose rekonstruoti sodybas ar statyti naujas, pasisemti idėjų, patikrintų mūsų protėvių gyvensenos ir laiko. Žengdami su moderniu gyvenimu turėtumėme išsaugoti vertingą savastį, o tęsdami tradicijas – formuoti darnią aplinką.

Katalogus sudarys šios dalys: istorinė, tradicinės architektūros pastatų ir elementų pavyzdžių, projektavimo ir statybos darbų organizavimo bei vykdymo. Bus pristatomi ir naujų sodybų projektai, sukurti pagal tradicinės statybos dėsningumus. Tai bus pavyzdžiai, kuriais norima diegti teisingą požiūrį į tradiciją. Šimtmečius tobulinta statyba įkūnija žmogaus ir gamtos santarvę, grožio ir naudos vienovę.

Kaip informavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, jau yra išleistas tradicinės architektūros katalogas „Kaimo statyba: Rytų Aukštaitija“, kurio pavyzdžiu bus leidžiami ir kiti penki skirtingų regionų katalogai. Leidinyje pateikiami dvylikos naujų sodybų projektai, jų istorinis kontekstas, projektavimo ir statybos darbų aprašas. Sodybų projektai romantiškai pavadinti dvylikos mėnesių vardais. Šis populiarus katalogas – šviečiamoji pagalbinė priemonė, skirta architektams, naujakuriams, saugomų teritorijų darbuotojams ir visiems, besidomintiems Rytų Aukštaitijos architektūra. Katalogo „Kaimo statyba. Rytų Aukštaitija“ elektroninę versiją galite rasti Aukštaitijos
nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos interneto svetainėje (http://www.anp.lt/images/Dokumentai/Leidiniai/kaimo_statyba-rytu_aukstaitija.pdf)

Planuojamuose išleisti Vakarų Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos kataloguose bus aiškiai pateikta informacija, konkretūs projektiniai pasiūlymai, planai, spalviniai sprendimai, statybos technologijos. Šiuose kataloguose, skirtingai nei teisiniuose reglamentuose, bus pasiūlytas patrauklesnis, patogesnis bei kūrybiškesnis būdas sodybų projektavimui ir statybai.

Kontaktinis asmuo: Diana Rakauskaitė, Viešųjų ryšių specialistė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius; tel.: (5) 2709048.