Bus tvarkomas Jiesios kraštovaizdžio draustinis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM pradeda įgyvendinti Jiesios valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo projektą. Numatyta tvarkyti želdinius, įrengti takus, informacinius stendus.

 

Jiesios valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje bus įrengta: pažintinis takas (apie 2 km), lauko baldų komplektai, 8 informaciniai stendai, 19 rodyklių, 3 dviračių stovai, aikštelė terasa ir kita lankymui pritaikyta infrastruktūra.

Draustinis tvarkomas, siekiant pristatyti visuomenei jame saugomas vertybes ir tas vertybes apsaugoti, sureguliuojant lankytojų srautus.

Jiesios kraštovaizdžio draustinis – saugoma teritorija Kauno rajone ir Kauno miesto pietinėje dalyje. Draustinis apima Jiesios upės žemupio slėnį. Plotas 410 ha (iš jų 176 ha priklauso Kauno miestui).

Bus tvarkomas Jiesios kraštovaizdžio draustinis

Draustinyje saugomos vaizdžios Jiesios pakrančių atodangos, atveriančios kreidos ir kvartero periodo uolienas, taip pat eroziniai šlaitai ir krantai. Į draustinio teritoriją patenka ir Napoleono kalnas, stūksantis šalia Jiesios ir Nemuno santakos. Šioje vietoje upę kerta rekonstruotas Jiesios tiltas.

Draustinio teritorijoje auga reti ir saugomi augalai - gebenė lipikė, tuščiaviduris rūtenis, tarpinis rūtenis, klumpaitė, lieknoji plukė, mažoji vištapienė, plačialapė gegūnė, didysis asiūklis, žirnialapis vikis, didžioji dantenė, didysis putelis, gležnalapė nertis, gegužraibė, kompasinė salota, raudonžiedis žalčialunkis, paprastasis sausažiedis, paprastasis burbulis, mėlynasis palemonas ir kt.

Slėnyje gyvena reta vabzdžių rūšis – kalninė apsiuva, yra elniaragių, puošniažygių, juodųjų apolonų, kalninių cikadų. Gyvena apie 50 paukščių rūšių, yra šikšnosparnių, žalčių, kiaunių, lazdyninių miegapelių, stirnų, šernų.

Jiesios valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo projektą planuojama įgyvendinti iki vasaros pabaigos. Draustinis tvarkomas už Europos Sąjungos ir LR valstybės biudžeto lėšas.

/Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos/