Velniaduobė

2007-10-09 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis)
Autorė Asta Semokaitė

Aukštadvario apylinkėse, 4km nuo miestelio šiaurės vakarų kryptimi, važiuojant link Beižonių, miško apsupty slypi viena giliausių Lietuvos daubų vadinama Velnio duobe.

Jau nuo 1964 metų ji buvo paskelbta respublikinės reikšmės geologiniu paminklu, o šiuo metu įtraukta į Europoje labiausiai saugomų 100 gamtos paminklų sąrašą. Tai 40 metrų gylio piltuvo formos duobė, kurios dugno plotis 60-65 m. Jos dugne telkšo pelkutė, kurioje ant durpėto paviršiaus auga kiminai, spanguolės, bruknės ir netgi - eglaitės, pušelės ir beržiukai, o statūs šlaitai taip pat apaugę miško augalija bei medžiais.

Iki daubos dugno galima nusileisti įrengtais mediniais laipteliais, kurie eina ištisai daubos šlaito. Stabtelėjus pakelėje įrengtoje apžvalgos aikštelėje iš tiesų gali pasijusti kaip lietuvių liaudies pasakoje besileisdamas į kipšo karalystę, o einant besisiūbuojančiu daubos paviršiumi pro kurį sunkiasi vanduo sudvejoji ar išlindus kipšo ranka staiga netvers tavęs ir neįtrauks į gelmę.
Visiem smalsu įminti šio keisto reiškinio atsiradimo mįslę. Mokslininkai tarp savęs diskutuoja ar ji atsirado ištirpus po žeme palaidotam ledo luistui. Ar šią duobę išgriaužė nuo storo ledyno briaunos krintanti krioklio srovė. Ar sraunus požeminis vanduo išnešė smulkią smėlingą medžiagą į šalia esančius Škilietų ežerus požeminiu keliu. Kiti mano, kad galbūt Velnio duobę yra išsprogdinęs stambus meteoritas. Tačiau kol kas nei vienai hipotezei nepakanka įrodymų.
Paprasti vietiniai gyventojai yra sukūrę daug padavimų... Viename jų pasakojama, kad kadaise Velnio duobės vietoje ant kalno stovėjusi aukšta ir graži bažnyčia. Jos kunigui susidėjus su mergina, pasipiktinęs parapijietis tarė: “Kad tu skardžiai žemę!”. Ir bažnyčia tą akimirką dideliu griausmu prasmego kartu su kunigu ir merga. Seniau, kai Velnio duobėje dar buvo vandens, kartais jame žmonės, sako, įžiūrėdavę bažnyčios bokštų kryžius.
O šiuo metu tai ne tik gamtos paminklas, bet ir simbolis kasmet Turizmo savaitės proga vykstančio tradicinio bėgimo ir dviračių žygio nuo Aukštadvario iki Velnio duobės.