Gintarinis Lūksto ežeras

2008.09.02 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis (Turistas.lt skiltis)
Autorė Giedrė Staškienė.

Vasara jau baigėsi, tačiau jei artėjančios bobų vasaros metu norite pasidžiaugti geltonuoju Lietuvos auksu, jums visiškai nebūtina keliauti prie Baltijos.

Lūkstas – antrasis pagal dydį Žemaitijos ežeras, Telšių rajone, apie 5 km į pietvakarius nuo Varnių unikalus tuo, kad jame randama gintaro.


Sako, kad Lūkstą išknisusi kiaulė. Senuose padavimuose minima, kad seniau Varnių bažnyčia stovėjo ten, kur dabar ežeras. Šventoriuje kiaulė iškniso duobę ir nusileido didelis debesis, kuris paskandino visą bažnyčią ir žmones. Bet dar ir dabar žmonės girdi varpus skambant ar bažnyčios bokštą vandeny įžiūri. Kitus kaimo gyventojus išgelbėjęs vaikas – vandeniui kylant ir plečiantis žmonės ėmė spėlioti jo vardą. Pasisekė berniukui – tik spėjo ištarti šį žodį, ežeras tik sugarmėjo ir daugiau nesiplėtė.

Ežeras priklauso gamtiniais ir istoriniais paminklais turtingam Varnių regioniniam parkui. Jo vanduo švarus, neužterštas, gintarinės spalvos. Visa laimė, kad būdamas didžiausiu natūraliu Varnių duburyje ežeru, jis liko žmogaus rankos nenualintas kaip kiti du jo kaimynai - Biržulis (vienas seniausių Pabaltijo ežerų, daugiau nei 9 tūkst. m. pr. Kr. savo pakrantėse priglaudęs čia atsikėlusias šiaurės elnių medžiotojų gentis) ir Stervas. Manoma, jog Biržulio ežero pavadinimas kilęs nuo dievybės, globojusios šventą, jo pakrančių gyventojus nuo neatmenamų laikų maitinusį žuvingiausią Žemaitijos ežerą.

Lūkstas šiandien dažnai siejamas su šūkiu „Nepamiršk palapinės ir piniginės!“ mat čia didelius būrius ne tik telšiškių, bet ir visos Lietuvos gyventojų pritraukia vasaros sezono renginiai tokie kaip „Bliuzo naktys“.

Faktai apie Lūkstą

Bendras Lūksto plotas — 1018,0 ha, krantinės ilgis 19,2 km. Ežero ilgis – 6,15 km, didžiausias plotis – 3,49 km, didžiausias ežero gylis - 7 m. Į pietinę ežero dalį įteka Sietuvų upelis, jungiantis jį su Paršežeriu. Šiame upelyje galite rasti senąją žemaičių Sietuvos kūlgrindą, skirtą gintis nuo priešų. Vakariniai Lūksto ežero intakai – Domantas, Garduva ir bevardis upelis. Rytinę ežero dalį maitina du bevardžiai upeliai. Šiaurinis Lūksto ežero intakas – Ungurys. Iš ežero šiaurinės dalies išteka Varnelė (upė vingiuojanti per Varnių miestą ir davusi jam savo pavadinimą), kuri jungia Lūkstą su Biržuliu.