Marijampolės apskritis

Marijampolės apskritis – pietvakarių Lietuvoje, Suvalkijoje, esanti apskritis. Apskritis apima dalį kadaise čia buvusių sūduvių žemių, kurios vėliau (Rusijos imperijos) laikais gavo Suvalkijos vardą.
 
Po ilgų XIII a. pabaigos – XIV amžiaus kovų su vokiečių ordinu dauguma senųjų Sūduvos gyventojų buvo išnaikinta, o kraštas buvo nusiaubtas. Iš naujo Sūduva ėmė atgyti XV a. pabaigoje, kai darbštūs atsikėlėliai iš įvairių Lietuvos vietų pradėjo užimti Užnemunės žemes. Be to, artima kaimynystė su Lenkija ir Prūsija naujiesiems gyventojams leido ganėtinai anksti pažinti naujas kitų kraštų ūkio technologijas, užmegzti su jais glaudžius prekybinius ryšius.

Prie regiono specifikos prisidėjo ir politinės aplinkybės. 1795 m. žlugus Žečpospolitai, Užnemunė atiteko Prūsijai, o vėliau – nuo Rusijos priklausomai Lenkijai. Lietuvos valdžion regionas atiteko tik Pirmojo pasaulinio karo metu, subyrėjus Rusijos imperijai ir iš krašto pasitraukus okupacinei Vokietijos kariuomenei.

Kaip administracinis darinys, Marijampolės sritis ėmė formuotis 1795 metais. Tuomet naujoji Prūsijos valdžia įkūrė Starapolės (Senapilės) apskritį, išlikusią ir Lenkijos valdymo laikotarpiu. Apskrities statusas buvo išlaikytas iki 1950 metų, o iš naujo atkurta 1994 m.

Apskrities herbą 2004 m. liepos 26 d. patvirtino Prezidentas.