Kultūros paveldas ir turizmas

Ši knyga – Baltijos jūros šalių bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje rezultatas. Joje išryškėja bendrai kuriama šio regiono turizmo ir kultūros paveldo sąveikos vizija. Šia knyga norima pradėti turizmo ir kultūros paveldo sričių dialogą vietiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

Knygos sudarytojų tikslas – įkvėpti ir pastūmėti politikos kūrėjus ir praktikus suformuoti socialiai atsakingą požiūrį į su kultūros paveldu susijusį turizmą, sustiprinti atsakingų sektorių kompetenciją ir gebėjimą bendradarbiauti, užtikrinant gerą kultūros paveldo valdymą ir priežiūrą, panaudojant šias vertybes turizmui.

Knygą sudaro pranešimai, skaityti III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume, vykusiame 2007 m. rugsėjo 25–27 d. Vilniuje, Lietuvoje. Knyga išleista 2009 m. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos.

Knygą galite skaityti čia.

Kultūros paveldas ir turizmas