Senųjų Trakų mūrų slėpiniai

2008.05.27 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis (Turistas.lt skiltis)
Autorė Giedrė Staškienė

Turbūt ne vienas mūsų galime pasigirti lankęsi vienoje iš senųjų sostinių Trakuose. Kas Trakų pilį apžiūrėti, kas tradicinių karaimų kibinų užkąsti, kas tiesiog pailsėti nuo miesto triukšmo. Tačiau kažin ar visi mes žinome šio miestelio istorijos slėpinius. Jau pats Trakų miesto įkūrimas ir pilių statyba apipinta legendomis.

Lietuvos metraštis mini, kad esą didysis kunigaikštis Gediminas išvykęs iš savo sostinės Kernavės medžioti už penkių mylių, už Neries, ir radęs girioje gražų kalną, apsuptą ąžuolynų ir lygumų, jam didžiai patikę, jis apsigyvenęs tenai, įkūręs miestą ir davęs jam Trakų vardą – tenai, kur buvo senieji Trakai“. Tuo tarpu didžiajam kunigaikščiui Kęstučiui bejodinėjant už mylios nuo Trakų labai patikusi vietovė tarp ežerų, jis ten apsigyvenęs, ir įkūręs miestą, pramindamas jį Naujaisiais Trakais. Kadangi apie Trakų istorijos slėpinius galima parašyti ištisą knygą, praskleisime jums Trakų pilies ir Galvės ežero slėpinius.


Pati Trakų salos pilis, kur dabar įrengtos pagrindinės muziejaus ekspozicijos, buvo pastatyta XIV a. Gedimino sūnaus Kęstučio iniciatyva. Tai buvo pirmasis pilių kompleksas Naujuosiuose Trakuose, susidedantis iš pusiasalio pilies ir Galvės ežero salos pilies. XIV a pilį sudarė gotikiniai rūmai ir donžonas - gyvenamasis bokštas. Šiuos pastatus supo gynybinė siena, tačiau jau valdant Vytautui, po Žalgirio mūšio pilis neteko strateginės reikšmės. XV a. ji buvo LDK kunigaikščių rezidencija ir iškilmingų priėmimų bei pokylių vieta. Nemažiau trylikos kartų Salos pilyje lankėsi Lenkijos karalius Vytauto pusbrolis Jogaila. XVI a. salos pilis paversta "bajorų kalėjimu" - čia buvo kalinami kilmingi karo belaisviai. Karo metai ir laikas sugriovė buvusį grožį, tačiau XXa. Raudonų plytų Trakų pilies rūmus nuspręsta atstatyti ateities kartoms - pilies kompleksas, kurio plotas 1,8 ha, užima beveik visą salą, o su miestu ją jungia medinis tiltas. Žmonės pasakoja, kad Salos pilis gi pastatyta ne ant paprastos salos, o ant prasišviečiančių uolų, kurių viduje esanti milžiniška salė. Toje salėje gyvena krivių krivaitis Rimgaudas. Jį lanko Galvės ežero skenduolius atvedančios raudonakės žuvys, kad papasakotų apie gyvųjų pasaulį. Galbūt yra tiesos istorijoje, kad nuo Trakų į Vilnių galima nukeliauti požeminiu tuneliu, kuris prasidedąs po vienu iš Salos pilies bokštu – tik dar neatsirado smalsuolio norinčio išbandyti tokią avantiūrą.


Visgi ir dabar Trakų pilyje tebegyvena praeities dvasia. Pilies sienos prisimena tarp jų aidėjusius Vytauto Didžiojo žingsnius, jo balso tembrą, kilmingų svečių šurmulį, skambėjusius muzikos garsus. Vietiniai sako, kad kartais tamsią naktį virš pilies bokšto, gaubiamas šviesos stulpo, pasirodo pats kunigaikštis Vytautas, o kas pamato kunigaikštį vaiduoklį, tam seksis ištisus metus. Artėja šiltos vasaros naktys – gal jūs būsite tas entuziastas, kuris pamatys Vytautą? (tęsinys kitame numeryje)