Raketinė bazė ežero kaimynystėje

2008.07.15 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis (Turistas.lt skiltis)
Autorė Asta Semokaitė

Ežero gaiva ir ramybė miško apsupty, paukščių čiulbesys ir atokvėpis nuo kasdienybės – turbūt tokios mintys kyla svajojant apie Platelių ežerą ir jo apylinkes. Ir tereikia pasukti vienu žvyrkeliu nuo pagrindinio kelio į Plokštinės mišką, kad prieš akis išvystume kontrastą, kurį aplankius stingsta kraujas.

Šiuose miškuose, kurie palyginus aukštai iškilę virš jūros lygio, 1962 metų gruodžio 31 dieną buvo baigta statyti pirmoji Sovietų Sąjungos požeminė atominių raketų bazė, kaip atsakas į panašias amerikiečių raketų bazes. Šią labai slaptą bazę dvejus metus statė 10 tūkstančių kareivių, kastuvais iškasę keturias 27 metrų gylio raketų šachtas ir dviaukštį požeminį valdymo centrą esantį kvadratu išdėstytų šachtų centre ir sujungtą su jomis. Požemiai tamsūs, siaurais praėjimais, masyviom geležinėm durim ir klaidžiais koridoriais. Įprastomis sąlygomis čia buvo galima išgyventi 15 parų neiškylant į žemės paviršių, o susidarius ypatingai situacijai ir sandariai užsidarius, kad oras nepatektų iš aplinkos – tris valandas. Virš žemės iškilę tik keturi didžiuliai gelžbetoniniai kupolai, dengiantys šias šachtas, kuriuos esant reikalui galima pakelti ir bėgiais nuslinkti į šalį per 30 minučių. Raketinė bazė buvo saugoma ne tik ginkluotų kareivių, ją taip pat juosė šešios apsaugos linijos – spygliuotos vielos, signalizacijos, aukštos įtampos elektros srovė, tad prasmukti tikrai buvo neįmanoma.

Didžiausią siaubą kelia mintys apie padarinius, kuriuos gali sukelti kiekviena raketos galvutė savo galingumu penkis kartus pranokusi amerikiečių atomines bombas numestas ant Hirosimos ir Nagasakio. Termobranduolinės raketos galėjo nuskrieti iki dviejų tūkstančių kilometrų. Priklausomai nuo nuolatos besikeičiančios tuometinės politinės situacijos jos buvo nutaikytos į Didžiąją Britaniją, Vakarų Vokietiją, Norvegiją, Ispaniją, Turkiją, Čekiją,. Tačiau nei viena raketa taip ir nebuvo paleista.

1978 metais amerikiečių žvalgybai susekus šią bazę iš palydovų, ji nebeteko prasmės, tad buvo nuginkluota, kariškiai bei technika išvežti. Joje šeimininkavo metalą pjaustantys ir supirktuvėms priduodantys piliečiai, kurie ištuštino viską ką pajėgė. Šiuo metu bazėje įkurtas Militarizmo muziejus, kurį ir jūs galite aplankyti susipažindami su šia šaltojo karo tvirtove iš arčiau.

Daugiau informacijos apie šį lankytiną objektą galima rasti Lietuvos turizmo kataloge adresu www.turizmokatalogas.lt