S. Dariaus gimtinė

2008.07.29 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis (Turistas.lt skiltis)
Autorė Asta Semokaitė

Šiemet švenčiame S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 75-tąssias metines. Tad iš pagarbos šiems didvyriams važiuojant Žemaitijos keliais galima būtų aplankyti ir abiejų lakūnų gimtines, nutolusias viena nuo kitos tik 40 km. Dariaus gimtinė yra Klaipėdos raj.


Kai gimė Steponas Darius (tuo metu dar buvęs Steponas Jucevičius) čia buvo miškingas ir pelkėtas Rubiškės vienkiemis, tad, norint pragyventi, reikėdavo daug ir sunkiai dirbti. Sodyboje buvo pusantro galo troba su įstiklinta veranda, klėtis, dveji tvartai ir daržinės, jauja su moline pirtimi, iš akmenų padarytas lauko rūsys. Iki šiol yra išlikę keli galingi šimtamečiai ąžuolai, kurių paunksmėje ir augo Darius, kol 1907 m. išvyko į Ameriką. Po Stepono Dariaus žuvimo Rubiškė jo garbei buvo pavadinta Dariaus kaimu, tačiau sodybos likimas buvo liūdnas.

Partizaninio karo metu sudegė tėvų namas ir ilgai niekam joje negyvenant ji vis nyko vėjų plaikstoma, kol 1946 m. neliko nei vieno pastato. Sovietų valdžia šią vietą norėjo sulyginti, kad neliktų nei ženklo, tačiau iniciatyvūs kraštotyrininkai kieme po didžiuliu ąžuolu supylė pilkapį ir darė viską, kad šią sodybą išsaugotų. Taip 1991 metais sodyboje buvo atstatytas gyvenamasis namas ir klėtis, bei juose atidarytas muziejus.

Dabar ši sodyba tikrai išpuoselėta ir vis gausėja įvairių menininkų darbų – čia rasite ir didelį kompasą, kuris žymi kryptis ir atstumus iki Niujorko, Kauno, Soldino, Klaipėdos ir Vytogalos, bei kitus kūrinius. Aplankysite ekspozicijas skirtas Lietuvos aviacijos istorijai, bei Dariaus gyvenimui ir Lituanikos skrydžiui, papildytas Žemaitijos regiono etnografiniais eksponatais.

Smagu jog ši vieta atgyja ir kuria savo kultūrinį gyvenimą - joje vyksta įdomių renginių, kurių metu be abejo paminimos svarbios Lietuvos aviacijos ir S. Dariaus gyvenimo datos ir Lietuvių liaudies šventės.

Prie muziejaus veikia kempingas, kur galima įsikurti ilgesniam laikui ir pailsėti visiškoje gamtoje, toli nuo miesto ūžesio. Netoli vasaromis stovyklas rengia Lietuvos skautai. Durys čia atveriamos bei nuoširdžiai pasakojama ir visa aprodoma ir pavieniams lankytojams ir grupėms.

Autorė Asta Semokaitė