Novaraistis – paukščių karalystė

2007-09-18 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis.(Turistas.lt skiltis) Autorė Asta Semokaitė

Ne tik gamtininkai ir biologai, bet ir kiekvienas mylintis, pažįstantis ir besidomintis paukščiais pažįsta vieną turtingiausių paukščių karalijų Lietuvoje – Novaraistį.

Tai Kauno, Šakių rajonų ir Kazlų Rūdos savivaldybių sandūroje , netoli Lekėčių miestelio įkurtas Novaraisčio valstybinis ornitologinis draustinis. Čia kadaise plytėjusių miškų vietose nuolatos gyveno ir vaikus vedė vilkai, briedžiai ir šernai. Gausu buvo žalčių, angių - marguolių gyvačių, gluodenų. Aukštapelkė susiformavo iš užakusio ežero, nes jį maitino tik lietaus vandenys, kurių nepapildė nei viena upė, o tik ištekėjo vienintelė Nova. Nuo šios upės pavadinimo vėliau ir kilęs Novaraisčio vardas.

Turtinga Kražių istorija

2007-09-18 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis)
Autorė Giedrė Staškienė

Kražiai - viena garsiausių žemaičių gyvenviečių. Ją rasite pavažiavę nuo Kelmės į vakarus 16 km vingiuotu keliuku.

Vietovės pavadinimas kilo nuo esą senovėje čia gyvenusio kažkokio Gražio. Gyvenvietę pirmąkart paminėjo Lietuvos Karalius Mindaugas 1253 m. Ne vienas yra girdėjęs apie garsiąsias XIX a. Kražių skerdynes bažnyčioje. Caro duotas įsakymas uždaryti Kražių benediktinių vienuolyną, įkurtą XVII a., sukėlė kruviną taikių vietos gyventojų ir caro kazokų susirėmimą. Bažnyčioje yra išlikęs suolas, menantis kraupius kruvinųjų skerdynių laikus. Esą prie jo sujoję į bažnyčią kazokai pririšo savo arklius. Po to ilgai naktimis apylinkėse vaidenosi pragaro liepsnose dejuojančios kazokų sielos, apkaustytos grandinėmis.

Kražiai nuo seno – religinio ir pasaulietinio gyvenimo centras, todėl praėjęs laikas šiose vietose paliko ir kitų vertų dėmesio pėdsakų. Šalia yra garsus Medžiokalnis, kur ąžuole gyveno medžioklės ir miškų globėja dievaitė Medeinė. Po krikščionybės įvedimo ąžuolyną iškirto, o aukuro vietoje Vytauto Didžiojo pavedimu pradėjo statyti pirmąją Kražių bažnyčią, sudegusią po 60 metų. XVI a. Žemaičių vyskupai Kražiuose įsteigė kunigų seminariją. Per visą Kražių gyvavimo laikotarpį statytos ir sudegė net 5 bažnyčios. Iš buvusio vienuolyno dabar likusi bažnyčia, šventoriaus tvora ir XIX a. statyta Šv. Roko koplyčia, vietinių vadinama nameliu.

Dūkštų ąžuolyno magija

2007-08-23 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis) Autorė Giedrė Staškienė

Jau kurį laiką važiuojant nuo Kernavės link Vilniaus prie Dūkštų gyvenvietės akį traukdavo medinė kairėje kelio pusėje nuo laiko jau pradėjusi trūnyti nuoroda „Dūkštų ąžuolynas“, bet vis nerasdavau laiko ten užsukti. Matyt, pavargusi nuo miesto šurmulio vieną dieną visgi sustojau čia apsižvalgyti.

Atsidūriau tarsi protėvių šventvietėje – į dangų besistiebiantys šimtamečiai ąžuolai pasakojo, kodėl mūsų protėviai gerbė ąžuolus, tikėjo jų antgamtinėmis galiomis, gėrėjosi jų stiprybe, ilgaamžiškumu. Dūkštų ąžuolynas pasirodo yra vienas seniausių ir didžiausių žmogaus rankos dar nepaliestų Lietuvoje ąžuolynų, augantis 302 ha dydžio plote. 36,2 ha jo užima gamtinis rezervatas, kur draudžiama bet kokia ūkinė žmogaus veikla.

Mišku gali žingsniuoti tarsi alėja kurorte, nes ąžuolyno tankmėn vinguriuoja pažintinis takas, išklotas medinėmis lentelėmis, primenantis ąžuolo šaką su trimis atšakomis, kurio pradžioje pastatyta skulptūra Lietuvos karaliui Mindaugui, nes manoma, kad būtent šiose apylinkėse kūrėsi Mindaugo Lietuva.

Akmenų pavėsyje

2007-08-09 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis) Autorius Tomas Stasiukaitis

Jei pavargote nuo kurorto šurmulio - sėskite į autobusą ar automobilį ir važiuokite į Skuodo rajoną. Vos už 40 kilometrų nuo Palangos, Mosėdyje, rasite unikalų kampelį - slėnyje prie upės vienintelį Lietuvoje akmenų parką- muziejų.

"Akmenų pavėsyje galima pasisemti ypatingos energijos, nusiraminti, pailsėti", - kažkada yra pasakęs šio muziejaus įkūrėjas, daktaras Vaclovas Intas, pirmasis Lietuvoje "susirgęs" aistra akmenims.

Senų žvejų sodybų trauka

2007-08-02 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis) Autorius Tomas Bendikas

Norėdami prisiliesti prie lietuviško pajūrio istorinio gyvenimo paveldo, persikėlę keltu iš Klaipėdos į Smiltynę pasukite dešinėn Lietuvos jūrų muziejaus link. Čia, ant Kuršių marių kranto, senojo Kopgalio žvejų kaimo vietoje, pastatyta etnografi nė pajūrio žvejo sodyba, o šalia jos - žvejybos laivų aikštelė. Statant sodybą naudotos tikslios XIX - XX a. pab. Šventosios apylinkių pajūrio žvejų sodybų pastatų kopijos. Čia demonstruojamas pasiturinčio, auginusio gyvulius, dirbusio žemę, o kartais ir žvejojusio ūkininko sodybos kompleksas, kuriame atkurti visi pajūrio sodybose aptinkami statiniai: gyvenamasis namas, tvartas, klėtis, pirtis, rūsys, rūkykla, kartys tinklams džiauti ir žuvims džiovinti. Gyvenamajame name atkurtas XX a. pr. interjeras. Lankytojus pasitinka melodinga žvej daina ir ūdas (ilga virvė, prie kurios pririštos virvutės su kabliukais žuvims gaudyti) išpinanti žvejo žmona. Autentiški XIX - XX amžių sandūros Drevernos laivadirbio J.Gižo instrumentai ir jo pagamintos burvaltės - kurėno modelis pasakoja apie didžiųjų žvejų burvalčių statybą.

Kelrodžiai švyturiai

2007-07-26 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis) Autorė Asta Semokaitė

Seniausias Lietuvos pakrantėje esantis švyturys - Klaipėdos. Įžiebtas 1796 m. rugsėjo 1 dieną. Per Antrąjį pasaulinį karą jis kaip ir daugelis kitų buvo visiškai sugriautas, 1945-aisiais atstatytas ir po keletos perstatymų išlikęs iki šiol. Jis netgi pavaizduotas ant Lietuvos dviejų šimtų litų banknoto.

Vienu didžiausių ir svarbiausių švyturių Lietuvos pajūryje laikomas Nidos arba Urbo švyturys, pastatytas 1874 metais ant 51 metro aukščio Urbo kalno. Senasis Nidos švyturys buvo 27 metrų aukščio, šešiakampės formos, jo link vedė akmenimis grįstas takas su 200 laiptelių. Jie išliko iki šiol, nors pats švyturys karo metais buvo susprogdintas, vėliau - atstatytas.

"Mini Zoo" - gyvūnų rojus

2007-07-19 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis) Autorė Asta Semokaitė

Važiuojant iš Klaipėdos Kauno link dešimtajame kilometre poilsiautojo akį turėtų patraukti nesena nuoroda dešinėn - į gamtininkų centrą "Mini Zoo", įsikūrusį Jonučių kaime.

Jo įkūrėjas Edvardas Legeckas visuomet bičiuliavosi su gyvūnais - augino balandžius, medžioklinius šunis, nors jo išsilavinimas nėra nei gamtininko, nei biologo, nei veterinaro. Įsigijus keletą poni arkliukų, vietnamo kiaulių, šernų ir fazanų, žmonės, vieni iš kitų sužinoję, patys ėmė smalsauti ir prašytis pažiūrėti gyvūnų. Neatsigindama smalsuolių

Akmeninė apvaizdos akis

2007-07-12 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis) Autorė Asta Semokaitė

Jei tektų važiuoti keliu Plungė-Skuodas, Gargždelėje, netoli Salantų, būtinai užsukite į Orvidų sodybą-muziejų, kuris yra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą. Šį unikalų kūrinį po atviru dangumi sukūrė akmentašiai-skulptoriai: tėvas Kazimieras ir sūnus Vilius Orvidai.

Vilius, matydamas melioracijos kankinamą gamtą, padedamas tėvo į sodybą ėmė vežti raunamus medžius ir skaldymui pasmerktus akmenis, stengdamasis juos apsaugoti ir kurti tai, ką kuždėjo širdis. Sodyba turi tarsi kelis lygius: apatinį, vidurinį ir viršutinį. Apatinis lygis - dabar jau daug kur užgriuvę požemiai. Vidurinė - antžeminė dalis. Aukštutinę sudaro velėna padengti stogai, piramidės, kelių metrų kelmai, rietuvės, akmeninės terasos.

Per Neringos smėlį neša ir burės

2007-07-05 dienraštyje 15min išspausdintas straipsnis. (Turistas.lt skiltis) Autorius Tomas Stasiukaitis

Kuršių nerijos paplūdimio malonumais besidžiaugiantiems poilsiautojams siūloma paįvairinti savo atostogas aktyviomis pramogomis.

Neringoje rengiami pusdienio trukmės pažintiniai žygiai kanojomis, dviračiais ir pėstute. Siūloma keliauti grupėmis, lydimomis instruktorių. Be to, atostogaujantiems Neringoje šią vasarą pristatoma visiškai nauja Lietuvoje aktyvaus poilsio rūšis - buriavimas sausumoje. Vandens sporto tradicijomis garsėjančioje Neringoje įkurta "Blokart" buriavimo mokykla, kurioje mokoma važiuoti vėjaračiais "Blokart".
  • 1
  • 2